Vakdidactiek24

Verhalend ontwerpen sluit aan op de probleemgestuurde manier van werken zoals ik deze binnen het project in Vakdidactiek23 ingezet heb.
Binnen een verhalend ontwerp word de leerling ook met een probleem of een hulpvaardig geconfronteerd. De docent heeft vantevoren al vragen geformuleerd om het onderzoek van de leerling richting te geven. Het is de bedoeling dat de leerling zonder dat deze van tevoren vermeld zijn de gestelde doelen behaald.
Op basis van de mate waarin de leerling deze doelen haalt wordt de leerling beoordeeld. ook dit onderdeel heeft uitgebreid aandacht gehad.

Built with Indexhibit