Vakdidactiek23

Binnen dit semester heb ik veel geleerd over projectonderwijs en over het stellen van doelen en het koppelen van activiteiten aan deze doelen. Wat me zeker duidelijk is geworden is dat een project veel voorbereiding vergt en dat het met de uitvoering van het project nog niet af is gelopen, omdat evalueren er ook bij hoort.
Ook is het van groot belang de activiteiten zo in te richten dat de leerlingen er zelf actief mee aan de slag moeten. Probleemgestuurd onderwijs, waarbij de leerlingen zich vakoverstijgend met een bepaald thema bezig houden.

Built with Indexhibit