Leon van der Leer

De gevels van gebouwen, schaduwen op de muur en het werk van straatkunstenaars zijn elementen uit de wereld om hem heen die Leon inspireren. Binnen de Street Art spreken vooral de openbaarheid van ‘de straat’ als podium, de gebruikte technieken en de tijdelijkheid van deze kunstvorm hem aan. Niet alleen zijn fysieke omgeving, maar ook zijn kijk op de wereld is van invloed op zijn werk. Hij kiest voor universele thema’s en hoopt dat de toeschouwer ruimte vindt voor zijn eigen interpretatie.

Leon gebruikt elementen uit zijn omgeving, onderzoekt deze en vertaalt ze naar een eigen beeldtaal. In de werken die hij maakt komt zijn fascinatie voor cirkels, gelaagdheid, patronen, rasters, het contrast tussen scherpte en onscherpte, de grens tussen figuratief en abstract en de spanning tussen analoog en digitaal steeds terug. Vanuit deze fascinaties heeft Leon een beeldtaal ontwikkeld waarin de cirkel een grote rol speelt. Solitair of in een patroon, als uitsparing in een laag of als bolvorm. De eerder genoemde fascinaties zijn de elementen geworden die hij gebruikt om zijn beelden te maken. Bij het ontstaan van zijn werk speelt de afwisselende inzet van digitale en analoge media een grote rol. Dit is terug te zien in zijn werken die in veel gevallen zijn ontstaan vanuit schetsen op de computer.

Voor meer informatie leonvanderleer@upcmail.nl

Built with Indexhibit